Tin tức, bài viết mới nhất về :

đội ngũ công nhân

Quên chất lượng Nhật Bản đi, bài viết này minh chứng sản phẩm của Đức mới là tốt nhất thế giới

Quên chất lượng Nhật Bản đi, bài viết này minh chứng sản phẩm của Đức mới là tốt nhất thế giới

3/17/2016 10:59:23 AM

Bạn có thể bàn luận với người Nhật Bản về giá thành sản phẩm, nhưng bạn sẽ bị gạt đi ngay nếu nói sản phẩm đắt hay rẻ với người Đức.

Tags: giá thành sản phẩm, công nghiệp hóa, cách mạng công nghiệp, nhà khoa học, đội ngũ công nhân, chất lượng sản phẩm, sản phẩm của đức