Tin tức, bài viết mới nhất về :

doanh thu microsoft

Từng là nỗi thất vọng của Microsoft, Bing vừa đạt mức tăng trưởng 43%, đe dọa cả Google và Facebook

Từng là nỗi thất vọng của Microsoft, Bing vừa đạt mức tăng trưởng 43%, đe dọa cả Google và Facebook

10/27/2016 3:01:00 PM

Dựa vào tốc độ tăng trưởng doanh số 9 tháng đầu năm nay, Bing đang trên đường tạo ra doanh thu gần 5,3 tỷ USD khi kết thúc năm tài chính của Microsoft.

Tags: sản phẩm thất bại, doanh thu quảng cáo, doanh thu microsoft, người tiêu dùng, ngành quảng cáo, bing, Facebook, Google, Microsoft, tìm kiếm, công cụ, trợ lý ảo