Tin tức, bài viết mới nhất về :

điều tra Google

Châu Âu rất có thể sẽ điều tra Google vì tội trốn thuế

Châu Âu rất có thể sẽ điều tra Google vì tội trốn thuế

1/29/2016 9:23:02 AM

Tuy nhiên, Phó Giám Đốc truyền thông và quan hệ công chúng của Apple cho rằng: "Chính phủ lập nên các bộ luật thuế, các cơ quan thuế độc lập thực thi bộ luật này và Google luôn tuân thủ...

Tags: cơ quan thuế, Ủy ban Châu Âu, chính phủ Anh, thị trường Châu Âu, Google, điều tra Google, châu âu