Tin tức, bài viết mới nhất về :

điều khiển TV

Thời của trợ lý ảo

Thời của trợ lý ảo

9/20/2015 9:21:00 AM

Công nghệ trợ lý ảo đang định hình tương lai của internet và hướng tới một dịch vụ tương tác cá nhân nhiều hơn.

Tags: trợ lý ảo, giới thiệu sản phẩm, điều khiển TV, Internet Trung Quốc, hãng công nghệ