Tin tức, bài viết mới nhất về :

điều hành nhân viên

Triết lý quản lý nhân viên của doanh nhân Yvon Chouinard: Tốt nhất là để cho họ yên!

Triết lý quản lý nhân viên của doanh nhân Yvon Chouinard: Tốt nhất là để cho họ yên!

8/16/2017 8:36:11 AM

Yvon Chouinard nghỉ làm 5 tháng mỗi năm để lướt sóng, câu cá và cho phép nhân viên dưới quyền làm việc bao lâu tùy thích.

Tags: quản lý nhân viên, thương hiệu thời trang, triết lý kinh doanh, điều hành nhân viên, tuyển dụng nhân viên, nhà tâm lý học

4 điều đáng lưu ý khi làm việc với nhân viên ở nước ngoài

4 điều đáng lưu ý khi làm việc với nhân viên ở nước ngoài

7/30/2015 9:28:00 AM

Dù là nhân viên trong nước hay nước ngoài thì vẫn cần được đối xử bình đẳng.

Tags: toàn cầu hóa, người lao động, nhân viên ở nước ngoài, lưu ý, cách đối xử, quản trị, điều hành nhân viên