Tin tức, bài viết mới nhất về :

cứu trợ hy lạp

IMF chưa quyết định tham gia chương trình cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp

IMF chưa quyết định tham gia chương trình cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp

1/15/2016 7:20:00 PM

IMF mới quyết định có tham gia đóng góp vào chương trình cứu trợ thứ ba dành cho Hy Lạp hay không.

Tags: hy lạp, cứu trợ hy lạp, imf, nợ công Hy Lạp, chủ nợ, chủ nợ quốc tế