Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cuộc sống hiện tại

Bạn có khi nào bạn thử nghĩ về mình 10 năm sau...

Bạn có khi nào bạn thử nghĩ về mình 10 năm sau...

12/30/2015 3:57:12 PM

Bạn đã từng bao giờ đặt ra câu hỏi và thử nghĩ về nó: mình sẽ như thế nào sau 10 năm nữa? Thành công, có thật nhiều tiền; đi du lịch đủ wishlist của mình, hay đơn giản trở thành mẹ của 2...

Tags: mạng xã hội, Cuộc sống hiện tại, nhà hoạt động xã hội, cuộc sống, sự nghiệp, tương lai, nghĩ về mình 10 năm sau