Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cu Lý

Dương Chí Dũng là người thứ 5 ngã ngựa khi chơi với Dũng 'Bắc Cạn'

Dương Chí Dũng là người thứ 5 ngã ngựa khi chơi với Dũng 'Bắc Cạn'

1/23/2014 9:29:58 AM

Nhiều người được Dũng theo "phò trợ", người thì đột tử, kẻ bị bắn, người đi tù chữ... và Dương Chí Dũng là kẻ tiếp theo.

Tags: Dương Chí Dũng, xã hội đen, cắt tóc Thìn, Cu Lý, Dung Hà, Dũng