Tin tức, bài viết mới nhất về :

Công ty tư vấn Knight Frank

Người siêu giàu lo lắng điều gì nhất?

Người siêu giàu lo lắng điều gì nhất?

3/3/2016 8:33:33 PM

Người giàu lo lắng về người kế thừa sự nghiệp, thừa kế tài sản; các loại thuế đánh trên nhà giàu; sức khỏe kinh tế toàn cầu…

Tags: người siêu giàu, thừa kế tài sản, Kinh tế toàn cầu, nghiên cứu mới, Công ty tư vấn Knight Frank, người kế thừa, giới siêu giàu