Tin tức, bài viết mới nhất về :

công ty mỹ tham nhũng

WB “cấm cửa” công ty Mỹ liên quan đến tham nhũng ở Việt Nam

WB “cấm cửa” công ty Mỹ liên quan đến tham nhũng ở Việt Nam

4/4/2015 3:36:34 PM

Louis Berger Group, Inc. (LBG) sẽ không được phép tham gia vào các dự án của WB trong vòng một năm...

Tags: tham nhũng, công ty mỹ tham nhũng, việt nam, WB, kinh doanh, Câu chuyện kinh doanh, thanh tra, chống tham nhũng