Máy tính bảng mỏng và mềm như giấy đến khó tin

Mục sở thị máy tính bảng chỉ mỏng dính như tờ giấy cùng những thao tác đơn giản một cách khó tin để sử dụng chiếc máy tính bảng này.

Máy tính bảng mỏng và mềm như giấy đến khó tin

Nguồn: VTV

cucpth

Tags: