Tin tức, bài viết mới nhất về :

cjanh tranh

Ngành đường sắt sẽ hạ giá cước vận tải để cạnh tranh

Ngành đường sắt sẽ hạ giá cước vận tải để cạnh tranh

2/21/2017 8:29:39 AM

Những năm tiếp theo, đơn vị sẽ có những giải pháp quyết liệt để thúc đẩy sự phát triển vận tải hàng hóa đường sắt nhằm lấy lại hình ảnh của ngành.

Tags: đường sắt, cước vận tải, cjanh tranh, giải pháp, phát triển