Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chương trình EPS

Hàn Quốc tạm dừng nhận lao động từ 40 quận, huyện của Việt Nam

Hàn Quốc tạm dừng nhận lao động từ 40 quận, huyện của Việt Nam

5/6/2019 4:15:00 PM

Những địa phương này có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên nằm trong số 100 quận/huyện bị xem xét tạm dừng.

Tags: cư trú bất hợp pháp, Chương trình EPS, tỷ lệ lao động, hết hạn hợp đồng