Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chứng khoán Đông Nam Á

Bloomberg: Chứng khoán Đông Nam Á sẽ diễn biến tốt trong năm 2019

Bloomberg: Chứng khoán Đông Nam Á sẽ diễn biến tốt trong năm 2019

12/17/2018 7:32:00 PM

Với nền tảng kinh tế vĩ mô đang cải thiện và định giá tương đối rẻ sau một năm 2018 biến động, triển vọng chung với chứng khoán Đông Nam Á cho năm 2019 là tốt hơn.

Tags: Chứng khoán Đông Nam Á, chứng khoán việt nam, thị trường chứng khoán, bloomberg