Tin tức, bài viết mới nhất về :

cho vay tài chính

Không nên đánh đồng tín dụng đen với cho vay của công ty tài chính

Không nên đánh đồng tín dụng đen với cho vay của công ty tài chính

10/7/2018 9:33:00 PM

Công ty tài chính được cấp phép đăng ký kinh doanh rõ ràng, không hoạt động chui. Còn bản chất của tín dụng đen, cho vay nặng lãi là những việc mà pháp luật không cho phép, hoặc không...

Tags: cho vay tài chính, tín dụng đen