Tin tức, bài viết mới nhất về :

chiến tranh vệ quốc

Tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 trên Quảng trường Đỏ

Tái hiện cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 trên Quảng trường Đỏ

11/7/2018 9:01:00 PM

Sau cuộc duyệt binh oai hùngngày 7/11/1941 với sự tham gia của khoảng 28.000 người, các chiến sỹ Hồng quân đã từ Quảng trường Đỏ tiến thẳng ra mặt trận để bảo vệ thủ đô Moskva.

Tags: quảng trường đỏ, thủ đô Moskva, lễ diễu binh, chiến tranh vệ quốc, hồng quân liên xô