Tin tức, bài viết mới nhất về :

chất lượng đại học

Kinh tế số: Không để chính sách "đuổi" doanh nghiệp ra khỏi Việt Nam

Kinh tế số: Không để chính sách "đuổi" doanh nghiệp ra khỏi Việt Nam

9/8/2018 7:41:00 AM

"Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng cho Cách mạng Công nghiệp 4.0" bởi các chỉ số liên quan đến đổi mới và sáng tạo còn ở mức thấp...

Tags: cách mạng công nghiệp, diễn đàn kinh tế thế giới, kinh tế thế giới, chất lượng đại học, môi trường kinh doanh, điều kiện kinh doanh, thành lập doanh nghiệp