PV: Về vấn đề bản quyền truyền hình, VPF có ý kiến gì không ?

Bầu Kiên: Tôi không định đôi co, bởi đã có chỉ đạo của thủ tướng cũng như sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước. Kể cả chúng tôi sai, chúng tôi cũng sẵn sàng nghe theo.

Còn vì sao tôi chọn Bản quyền truyền hình như là việc cần phải làm bởi tôi cho vấn đề bản quyền liên quan đến tương lai của BĐVN. Nó cũng liên quan đến quyền lợi trực tiếp của cả các cơ quan truyền thông. Nhưng tôi không ngại và không sợ áp lực; tôi sẵn sàng làm đến cùng, làm đến nơi đến chốn, tôi có thể bỏ kinh doanh để đi đến cùng với bóng đá. 

PV: Xin ông Kiên cho biết ông đã cung cấp những "tài liệu mật" nào cho đoàn thanh tra của Bộ ?

Tôi khẳng định không có thông tin nào là "mật" cả. Nhân đây, tôi xin được công khai những vấn đề mà tôi yêu cầu đoàn thanh tra của Bộ làm rõ:

1. Đề nghị đoàn thanh tra thanh tra xem công ty An Viên có đủ thẩm quyền kí, mua Bản quyền truyền hình để bán cho các đài truyền hình hay không. Bởi tôi nhận thấy có mâu thuẫn giữa mã số kinh doanh và giấy phép đăng kí kinh doanh của An Viên. Nếu căn cứ theo mã số kinh doanh, theo quyết định của Thủ tướng chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư về ngành nghề kinh doanh và danh mục kinh doanh thì An Viên không được quyền mua và bán BQTH. Theo mã số này, An Viên chỉ được quyền môi giới bản quyền truyền hình.

2. Với giấy phép đăng kinh doanh hiện có, căn cứ vào luật báo chí năm 1989 và sửa đổi năm 1999, điều 1 và điều 17, An Viên có phải là cơ quan báo chí hay không ? Theo tìm hiểu của tôi thì công ty này không phải là một cơ quan báo chí.

3. VFF khi kí hợp đồng này có đủ thầm quyền hay không vì chưa được sự chấp thuận bằng văn bản từ các CLB bóng đá chuyên nghiệp. Bản hợp đồng này được thông qua ở Nha Trang giữa VFF và một số đại diện các CLB nhưng theo cá nhân tôi, nó phải được sự thông qua của toàn bộ các cá nhân có thẩm quyền của các CLB. Theo luật thể thao thì điều này có đúng hay chưa ?

4. VTV có được tham vấn trước khi VFF kí với AVG hay không?  VFF không thông qua đấu thầu, không thông qua chào giá cạnh tranh, không tạo điều kiện cho VTV là chưa thỏa đáng.

5. Theo thông tin tôi được biết hợp đồng VFF với AVG có 2 điều khoản: Thứ nhất trách nhiệm của VFF là phải thông qua các cơ quan có thẩm quyền nhà nước được quyền phê duyệt thì hợp đông mới có hiệu lực. Liên quan đến trách nhiệm của AVG cũng có một điều khoản liên quan là phải thông qua các cơ quan quản lý có thẩm quyền để phê duyệt. Tới thời điểm hiện tại, tôi chưa nhìn thấy bất cứ văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tính hợp pháp của bản hợp đồng này.

PV: Nếu kết luận thanh tra rằng VPF sai thì VPF giải quyết thế nào ?

Kết luận thanh tra có thể khiến người ta tâm phục- khẩu phục hoặc không. Nếu thấy chưa hợp lý, VPF sẽ làm đơn phúc tra đề nghị Bộ VHTT và DL thanh tra lại. Nếu không thay đổi được kết quả, chúng tôi sẽ gửi đơn lên Tổng cục thanh tra. Cuối cùng, nếu vẫn chưa thỏa mãn, VPF sẽ làm việc với toà án.

Nếu hợp đồng đó vẫn được công nhận mà các thành viên VPF cảm thấy không thỏa mãn, chúng tôi sẽ triệu tập đại hội bất thường. Bởi hợp đồng nào cũng có điều khoản thanh lý, nếu có tiếng nói đồng thuận từ tất cả các CLB thì chúng tôi sẽ có ý kiến.

Nhưng đó là những việc có thể làm chứ không phải việc VPF mong muốn làm

Chúng tôi biết cần làm thế nào để làm đến cùng. Song làm thế nào, làm đến đâu phụ thuộc ý kiến của thành viên các CLB.

Theo Nhạc Dương- Chu Đức 
VTC News