Tin tức, bài viết mới nhất về :

cải thiện môi trường

Ai chịu trách nhiệm hơn 3.000 điều kiện kinh doanh trái luật?

Ai chịu trách nhiệm hơn 3.000 điều kiện kinh doanh trái luật?

6/22/2015 9:05:00 PM

Cải thiện môi trường kinh doanh đang có nguy cơ “khựng lại” trước 3.299 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) trái thẩm quyền nhưng vẫn được thực hiện... Vì sao?

Tags: điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường, môi trường kinh doanh, nguyễn đình cung, Viện nghiên cứu, ngân hàng thế giới, năng lực cạnh tranh