Tin tức, bài viết mới nhất về :

bu lông

Nhập khẩu từ nhân công đến ốc vít

Nhập khẩu từ nhân công đến ốc vít

4/12/2014 10:37:20 AM

Gi gỉ gì gi nhà thầu Trung Quốc cũng đem vào các dự án ở Việt Nam.

Tags: dự án, trung quốc, nhập khẩu, trúng thầu, nhà thầu, nhân công, cơ khí, ốc vít, bu lông, tỷ lệ nội địa hóa

Nhật tự mở nhà máy sản xuất phụ kiện ôtô vì Việt Nam kém?

Nhật tự mở nhà máy sản xuất phụ kiện ôtô vì Việt Nam kém?

3/15/2014 12:59:50 PM

Công nghiệp ô tô của VN do không cung cấp được phụ kiện cho sản xuất ô tô khiến nhiều đơn hàng của các tập đoàn lớn phải hủy bỏ.

Tags: sản xuất ô tô, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp ô tô, ốc vít, bu lông