# Bài học cuộc sống

"Đàn ông giống như những con số. Họ chỉ đạt được giá trị bằng vị trí của họ": Từ bí quyết thành công của hoàng đế Napoleon, thấu 6 điểm nhận biết đàn ông bất tài hay đại tài

"Nhà hùng biện lớn nhất của thế giới là sự thành công". Khi bạn thành công, tất cả những gì bạn nói đều là "khuôn vàng thước ngọc", và ngược lại.