# Câu chuyện kinh doanh

Hoàng Anh Gia Lai muốn trồng nhiều chuối hơn, giảm mạnh đầu tư vào ớt

HAGL Agrico đã quyết định nâng giá trị đầu tư vào chuối lên trên 1.000 tỷ đồng.