# Câu chuyện kinh doanh

Đại diện ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Nếu hai vợ chồng chia tay thì cố gắng làm sao để "đứa con tinh thần" Trung Nguyên phải sống!

"Sự sống còn của thương hiệu, phát triển của những doanh nghiệp thì người nuôi dưỡng rất quan trọng. Mong những gì bà xây dựng ngày càng phát triển để chứng tỏ tài năng và kinh nghiệm kinh doanh", luật sư của ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhắn gửi đến bà Thảo và bày tỏ mong muốn rằng trường hợp hai ông bà chia tay thì cố gắng làm sao để "đứa con tinh thần" là tập đoàn Trung Nguyên phải sống.