Tin tức, bài viết mới nhất về :

bỏ giới hạn sở hữu

Bloomberg: “Việt Nam bỏ giới hạn sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài tại nhiều công ty”

Bloomberg: “Việt Nam bỏ giới hạn sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài tại nhiều công ty”

6/28/2015 8:51:33 AM

TTCK Việt Nam đã có nhiều cải thiện, tuy nhiên vẫn còn nhỏ so với các nước trong khu vực. Giá trị giao dịch trung bình trên Hose chỉ đạt khoảng 2.200 tỷ đồng (103 triệu USD) trong năm...

Tags: bloomberg, việt nam, bỏ giới hạn sở hữu, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư, TTCK Việt Nam, Công ty niêm yết, khách hàng tổ chức