Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bộ du lịch

Để du lịch phát triển, sao không tách riêng Bộ Du lịch?

Để du lịch phát triển, sao không tách riêng Bộ Du lịch?

7/8/2015 8:55:00 AM

Một số chuyên gia cho rằng việc ghép Du lịch, Thể thao và Văn hóa trong một Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là chưa hợp lý. Chúng ta đang đặt ngành du lịch vào trong một Bộ không phải...

Tags: ngành du lịch, du lịch việt nam, Lương Hoài Nam, ban kinh tế trung ương, du lịch, Bộ du lịch, thị trường