Tin tức, bài viết mới nhất về :

big four

Lỗ hổng của ngành kiểm toán: Thế lực Big Four

Lỗ hổng của ngành kiểm toán: Thế lực Big Four

8/10/2018 1:54:52 PM

Có thể có ít bằng chứng cho thấy các kiểm toán viên đang trở nên nghiêm ngặt hơn, nhưng họ đã phản ứng theo những cách khác đối với thách thức mà kiểm toán giá trị hợp lý mang đến: về cơ...

Tags: big four, kiểm toán

Vì sao kiểm toán Big 4 ngày càng trở nên ... vô dụng?

Vì sao kiểm toán Big 4 ngày càng trở nên ... vô dụng?

12/24/2014 11:56:00 AM

13 năm sau sự kiện Enron, các công ty kiểm toán vẫn không thể ngăn chặn công ty “chế biến lại” sổ sách.

Tags: kiểm toán, big four, KPMG, ey, PwC