Tin tức, bài viết mới nhất về :

bí mật thành công của người hướng nội

Bí mật thành công của những người hướng nội

Bí mật thành công của những người hướng nội

11/25/2014 10:43:00 AM

“Hầu hết những người hướng nội mà tôi đã từng làm việc thường nảy sinh nhiều ý tưởng khi họ viết ra điều gì đó hoặc trong những lúc thinh lặng.”

Tags: người hướng nội, bí mật thành công của người hướng nội, khám phá sự hướng nội