Tin tức, bài viết mới nhất về :

bệnh trì hoãn

Là một "con bệnh" điển hình của bệnh trì hoãn, tôi đã tìm được thuốc đặc trị nhờ duy trì thói quen kỉ luật trong 3 tuần

Là một "con bệnh" điển hình của bệnh trì hoãn, tôi đã tìm được thuốc đặc trị nhờ duy trì thói quen kỉ luật trong 3 tuần

3/22/2019 11:14:00 AM

"Trì hoãn" là một căn bệnh. Bất cứ thứ gì gây lại, có ảnh hưởng xấu, làm giảm chất lượng cuộc sống thì tôi quy nó thành bệnh. Mà bệnh thì phải chữa nếu không muốn nó kéo mình xuống mồ.

Tags: thuốc đặc trị, chất lượng cuộc sống, chỗ làm việc, làm việc nhà, cuộc đời bạn, thức dậy sớm, thay đổi thói quen, nghiên cứu khoa học, 21 ngày, duy trì thói quen, bệnh trì hoãn

Quy tắc 2 phút này sẽ giúp bạn đánh bay căn bệnh trì hoãn

Quy tắc 2 phút này sẽ giúp bạn đánh bay căn bệnh trì hoãn

11/2/2016 10:46:00 AM

Bạn sẽ chỉ cần 2 phút để đánh bay căn bệnh trì hoãn mà thôi

Tags: trì hoãn, bệnh trì hoãn, quy tắc 2 phút, lười