Tin tức, bài viết mới nhất về :

bà Vũ Thị Thuận

Cuộc chiến tại Traphaco sẽ chưa kết thúc

Cuộc chiến tại Traphaco sẽ chưa kết thúc

4/1/2016 8:05:10 AM

Với việc yêu cầu giữ nguyên các tỷ lệ biểu quyết như điều lệ cũ, cổ đông lớn SCIC nắm gần 36% vốn cổ phần của TRA vẫn nắm quyền phủ quyết các vấn đề quan trọng của công ty.

Tags: cổ đông lớn, Đại hội cổ đông thường niên, traphaco, bà Vũ Thị Thuận