Tin tức, bài viết mới nhất về :

Agriseco

Agriseco ra quyết định thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao

Agriseco ra quyết định thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao

6/17/2017 7:55:00 PM

Ông Phan Văn Tuấn đã rời ghế Tổng Giám đốc và được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2014 – 2019, kể từ ngày 16/6/2017.

Tags: nhân sự cấp cao, Agriseco