25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia

26/07/2018 09:11 AM | Kinh doanh

Doanh thu của “đế chế” bán lẻ Walmart thậm chí còn lớn hơn cả GDP của Bỉ, nền kinh tế lớn thứ 6 trong Eurozone...

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia

Doanh thu hàng năm của nhiều công ty lớn trên thế giới như Apple, Microsoft và Walmart luôn là những con số khổng lồ, thậm chí lớn hơn cả tổng sản phẩm trong nước (GDP) của không ít quốc gia.

Dưới đây là 25 công ty như vậy được trang Business Insider điểm qua:

Doanh thu năm 2017 của Spotify vượt GDP của Mauritania

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 1.

GDP năm 2016 của Mauritania là 4,755 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Spotify là 4,794 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Spotify sẽ là nền kinh tế lớn thứ 151 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Netflix vượt GDP của Malta

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 2.

GDP năm 2016 của Malta là 11,278 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Netflix là 11,693 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Neflix sẽ là nền kinh tế lớn thứ 126 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Tesla vượt GDP của Albania

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 3.

GDP năm 2016 của Albania là 11,865 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Tesla là 12 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Tesla sẽ là nền kinh tế lớn thứ 125 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Visa vượt GDP của Bosnia và Herzegovina

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 4.

GDP năm 2016 của Bosnia và Herzegovina là 16,917 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Visa là 18,358 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Visa sẽ là nền kinh tế lớn thứ 115 thế giới

Doanh thu năm 2017 của El Corte Inglés vượt GDP của Libya

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 5.

GDP năm 2016 của Libya là 18,503 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của El Corte Inglés là 18,539 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, El Corte Inglés sẽ là nền kinh tế lớn thứ 114 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Starbucks vượt GDP của Trinidad và Tobago

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 6.

GDP năm 2016 của Trinidad và Tobago là 22,296 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Starbucks là 22,386 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Starbucks sẽ là nền kinh tế lớn thứ 104 thế giới

Doanh thu năm 2017 của McDonald’s vượt GDP của New Guinea

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 7.

GDP năm 2016 của New Guinea là 22,586 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của McDonald’s là 22,820 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, McDonald’s sẽ là nền kinh tế lớn thứ 103 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Mercadona vượt GDP của Nepal

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 8.

GDP năm 2016 của Nepal là 21,132 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Mercadona là 25,061 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Mercadona sẽ là nền kinh tế lớn thứ 102 thế giới

Doanh thu năm 2017 của BBVA vượt GDP của Estonia

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 9.

GDP năm 2016 của Estonia là 23,384 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của BBVA là 30,229 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, BBVA sẽ là nền kinh tế lớn thứ 99 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Inditex vượt GDP của Paraguay

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 10.

GDP năm 2016 của Paraguay là 27,424 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Inditex là 30,355 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Inditex sẽ là nền kinh tế lớn thứ 98 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Walt Disney vượt GDP của Bulgaria

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 11.

GDP năm 2016 của Bulgaria là 53,236 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Walt Disney là 55,137 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Walt Disney sẽ là nền kinh tế lớn thứ 78 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Banco Santander vượt GDP của Panama

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 12.

GDP năm 2016 của Panama là 57,821 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Banco Santander là 58,089 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Banco Santander sẽ là nền kinh tế lớn thứ 75 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Telefonica vượt GDP của Luxembourg

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 13.

GDP năm 2016 của Luxembourg là 58,655 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Telefonica là 62,341 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Telefonica sẽ là nền kinh tế lớn thứ 74 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Johnson & Johnson vượt GDP của Ethiopia

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 14.

GDP năm 2016 của Ethiopia là 73,171 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Johnson & Johnson là 76,450 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Johnson & Johnson sẽ là nền kinh tế lớn thứ 67 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Microsoft vượt GDP của Slovakia

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 15.

GDP năm 2016 của Slovakia là 89,806 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Microsoft là 89,950 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Microsoft sẽ là nền kinh tế lớn thứ 65 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Nike vượt GDP của Cameroon

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 16.

GDP năm 2016 của Cameroon là 32,230 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Nike là 34,400 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Nike sẽ là nền kinh tế lớn thứ 96 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Coca-Cola vượt GDP của Bolivia

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 17.

GDP năm 2016 của Bolivia là 34,053 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Coca-Cola là 35,410 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Coca-Cola sẽ là nền kinh tế lớn thứ 95 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Iberdrola vượt GDP của Bờ Biển Ngà

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 18.

GDP năm 2016 của Bờ Biển Ngà là 36,375 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Iberdrola là 37,299 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Iberdrola sẽ là nền kinh tế lớn thứ 91 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Facebook vượt GDP của Serbia

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 19.

GDP năm 2016 của Serbia là 38,300 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Facebook là 39,300 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Facebook sẽ là nền kinh tế lớn thứ 90 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Repsol vượt GDP của Lebanon

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 20.

GDP năm 2016 của Lebanon là 49,611 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Repsol là 49,747 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Repsol sẽ là nền kinh tế lớn thứ 81 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Alphabet vượt GDP của Puerto Rico

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 21.

GDP năm 2016 của Puerto Rico là 105,035 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Alphabet là 110,900 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Alphabet sẽ là nền kinh tế lớn thứ 59 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Amazon vượt GDP của Kuwait

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 22.

GDP năm 2016 của Kuwait là 110,873 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Amazon là 117,900 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Amazon sẽ là nền kinh tế lớn thứ 58 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Apple vượt GDP của Bồ Đào Nha

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 23.

GDP năm 2016 của Bồ Đào Nha là 205,269 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Apple là 229,234 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Apple sẽ là nền kinh tế lớn thứ 47 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Volkswagen vượt GDP của Chile

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 24.

GDP năm 2016 của Chile là 250,008 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Volkswagen là 276,264 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Volkswagen sẽ là nền kinh tế lớn thứ 43 thế giới

Doanh thu năm 2017 của Walmart vượt GDP của Bỉ

25 công ty có doanh thu lớn hơn cả GDP của nhiều quốc gia - Ảnh 25.

GDP năm 2016 của Bỉ là 468,148 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Walmart là 485,873 tỷ USD

Nếu là một quốc gia, Walmart sẽ là nền kinh tế lớn thứ 24 thế giới

Theo Lâm Phong

Vneconomy

Từ khóa:  apple
Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Vì sao phải mất tới 4 năm thăm dò, IKEA mới cân nhắc đầu tư 450 triệu USD vào Việt Nam?

Kiên nhẫn không chỉ là một đức tính mà còn là một nguyên tắc xuyên suốt trong chiến lược mở rộng ra toàn cầu của tập đoàn này. Quan điểm này khác biệt với những nhà bán lẻ khác, mở trước và tìm hiểm sau.

IKEA sẽ đầu tư 450 triệu USD vào Hà Nội, xây dựng hệ thống cung ứng hàng cho toàn thị trường Đông Nam Á

Hà Nội sẽ trở thành trung tâm cung ứng hàng cho toàn thị trường Đông Nam Á của tập đoàn bán lẻ nội thất lớn nhất thế giới IKEA.

Đọc thêm