100% lãnh đạo Hà Nội sẽ xử lý, điều hành công việc trên máy tính bảng

06/02/2017 04:11 PM | Công nghệ

Trong năm 2017, Hà Nội đặt mục tiêu 100% lãnh đạo các đơn vị thuộc Thành phố sử dụng một số ứng dụng dùng chung của Thành phố trên thiết bị máy tính để xử lý, điều hành công việc, giảm sổ sách giấy tờ.

100% lãnh đạo Hà Nội sẽ xử lý, điều hành công việc trên máy tính bảng

Đây là một nội dung của Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2017.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2017 hướng tới mục tiêu đẩy mạnh triển khai và khai thác có hiệu quả các ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, xác định năm 2017 là năm đột phá căn bản về CNTT; đảm bảo việc triển khai ứng dụng CNTT theo hướng tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống.

Theo kế hoạch, trong năm nay, Hà Nội dự kiến sẽ cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 tối thiểu 40% thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, quận/huyện/thị xã và xã/phường/thị trấn; 100% các đơn vị sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung kết nối dịch vụ công thống nhất toàn Thành phố và kết nối với hệ thống dịch vụ công mức 3,4; phấn đấu đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực tư pháp, đăng ký qua mạng đạt trên 60% và các dịch vụ công trực tuyến thuộc các lĩnh vực khác đạt tối thiểu 30% được thực hiện qua mạng.

Đồng thời, 100% cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước của Thành phố khai thác, sử dụng hộp thư điện tử trao đổi thông tin trong công việc; 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung của Thành phố, đảm bảo phần mềm triển khai đến đâu ứng dụng ngay đến đó, chú trọng việc tổ chức đào tạo trực tuyến thông qua môi trường mạng.

Cùng với việc triển khai xây dựng trung tâm giám sát, điều hành tập trung của Thành phố, trong năm 2017, Thành phố cũng dự kiến sẽ tập trung duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) dân cư; triển khai số hóa, xây dựng và duy trì 4 CSDL quan trọng gồm CSDL đất đai, CSDL doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, CSDL cán bộ công chức, CSDL lĩnh vực tư pháp - hộ tịch phục vụ chia sẻ, khai thác, phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt, một trong những chỉ tiêu chủ yếu được Thành phố đề ra trong Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2017 là 100% lãnh đạo các đơn vị sử dụng một số ứng dụng dùng chung của Thành phố trên thiết bị máy tính bảng để xử lý và điều hành công việc, giảm sổ sách giấy tờ.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, trong Kế hoạch nêu trên, Thành phố cũng đã xác định rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm nay cũng như quy định nguyên tắc triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã.

Cụ thể, đối với việc trang bị và cài đặt các phần mềm ứng dụng dùng chung trên thiết bị máy tính bảng để phục vụ việc lãnh đạo các đơn vị thuộc Hà Nội có thể xử lý, điều hành công việc, theo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2017, Thành phố sẽ đầu tư các thiết bị di động (máy tính bảng), trước mắt thí điểm cài đặt ứng dụng dùng chung của Thành phố phục vụ công tác quản lý, điều hành, giảm sổ sách giấy tờ.

Là đơn vị được UBND TP Hà Nội giao làm cơ quan thường trực và chủ trì thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2017, Sở TT&TT Thành phố cũng được giao thí điểm triển khai việc sử dụng các thiết bị di động (máy tính bảng) để cài đặt ứng dụng điều hành của Thành phố, giảm sổ sách giấy tờ.

Lãnh đạo Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố đảm trách việc vận hành ứng dụng điều hành Thành phố phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố trên thiết bị máy tính bảng.

Trước đó, hồi trung tuần tháng 9/2016, nhằm cụ thể hóa việc đổi mới, áp dụng CNTT một cách đồng bộ, giảm chi phí cho việc in, sao tài liệu và tăng hiệu suất làm việc của cán bộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Sở TT&TT thí điểm trang bị thiết bị thông minh (máy tính bảng, ​điện thoại thông minh) cho giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã để xử lý, điều hành công việc trên mạng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết sau thời gian thí điểm, Thành phố sẽ chính thức áp dụng việc chỉ đạo, điều hành công việc trên mạng trong năm 2017. Người đứng đầu UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tất cả các Giám đốc Sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cần tập trung vào cuộc một cách quyết liệt để hoàn thành mục tiêu đưa Hà Nội đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Được biết, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Thành phố giao, Sở TT&TT Hà Nội đã xây dựng dự thảo quy định quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác điều hành của Thành phố Hà Nội. Quy định này sẽ được áp dụng đối với Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND Thành phố; Chánh Văn phòng, các Phó Văn phòng UBND Thành phố; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBDN quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở và Chánh Thanh tra Thành phố; Lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố liên quan đến quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác điều hành của thành phố Hà Nội.

Theo dự thảo Quy định, Chủ tịch UBND Thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo công tác chỉ đạo, điều hành thông qua hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của thành phố Hà Nội. Giám đốc Sở TT&TT được giao chịu chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Thành phố đảm bảo công tác quản lý, vận hành, sử dụng máy tính bảng trong công tác điều hành thông qua hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của thành phố Hà Nội.

Tất cả tài liệu (giấy mời, báo cáo...) chuẩn bị cho các cuộc họp của lãnh đạo Thành phố với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBND quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở và Chánh Thanh tra Thành phố; Lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố sẽ đều được gửi qua hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản của Thành phố.

Dự thảo Quy định cũng nêu rõ, các cá nhân sử dụng máy tính bảng, bút cảm ứng có trách nhiệm bảo quản, sử dụng thiết bị đúng mục đích phục vụ điều hành qua hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của Thành phố và đưa vào quản lý tài sản theo quy định.

Theo Vân Anh

ICTnews

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Asanzo nói gì trước cáo buộc "Cạo tem Trung Quốc, dán tem Việt Nam"?

Theo Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam, việc tivi của ông dán tem ‘made in Vietnam’ là hoàn toàn đúng và chuyện ai đó cạo dán tem xuất xứ ‘made in china’ thành ‘made in Vietnam’ nếu có, chỉ là ngẫu nhiên, ‘con sâu làm rầu nồi canh’.

Giao Hàng Nhanh sắp có hệ thống băng tải tự động 100% đầu tiên tại Việt Nam, năng suất 30.000 đơn/giờ, tiết kiệm 600 nhân công

Đây được đánh giá là quyết định "nhìn xa trông rộng" và có phần mạnh tay trong bàn cờ thương mại điện tử khốc liệt hiện tại.

Shark Tank Việt Nam

Tạm dừng phát sóng 'Thương vụ bạc tỷ' phần liên quan Chủ tịch Asanzo

Do Asanzo đang liên quan tới nghi vấn dùng hàng Trung Quốc dán mác “xuất xứ Việt Nam”, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tạm thời sẽ dừng phát sóng các phần có liên quan tới Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam trong chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) mùa 3.

Câu chuyện kinh doanh

Trượt Đại học 3 lần, 30 tuổi mới tốt nghiệp, người đàn ông này đã làm nên kỳ tích "tôm nuốt cá voi" khi mua lại và hồi sinh đế chế đồ thể thao Fila

Fila Korea là công ty đã mua lại thương hiệu Fila toàn cầu năm 2007. Truyền thông Hàn Quốc từng ví thương vụ này là "tôm nuốt cá voi".

Đọc thêm