Tin tức, bài viết mới nhất về :

1 tuổi

[Kỷ lục Việt Nam] 1 tuổi làm chủ tịch công ty, đứng tên sở hữu khối tài sản khổng lồ

[Kỷ lục Việt Nam] 1 tuổi làm chủ tịch công ty, đứng tên sở hữu khối tài sản khổng lồ

9/22/2013 9:35:04 AM

Huỳnh Uy Dũng, ông chủ Đại Nam Quốc tự, truyền lại toàn bộ tài sản cho cậu con trai vừa tròn 1 tuổi.

Tags: Huỳnh Uy Dũng, Dũng lò vôi, 1 tuổi, chủ tịch hdqt, Huỳnh Hằng Hữu